Loading...

สงขลาพบผู้ป่วยมาลาเรียชนิดโนวไซ 18 ราย แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

คุณปฐมพร  พริกชู ผช.ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ต้นปี 2565 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย  45 ราย ไข้มาลาเรีย( Malaria) เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียมที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มี 5 ชนิด คือ Plasmodium Falciparum ( Pf ) Plasmodium Vivax ( Pv )  Plasmodium Malariae ( [ … ]

คณะแพทย์ วิศวะ เภสัช ม.อ.จับมือ บ.หาดทิพย์ ร่วมพัฒนาตู้กดยาโควิด บริการ 24 ชม.ลดข้อจำกัดร้านยาปิด เพิ่มความสะดวกเข้าถึงยา

คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ บ.หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน ) พัฒนาตู้กดยาอัตโนมัติ”ล่วมยา ร่วมใจ ต้านภัยโควิด” บริการ 24 ชม.โดยมียาสามัญประจำบ้านครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ชุด ATK   เครื่องวัดไข้ ยาสามัญประจำบ้านรักษาตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด โครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด” ให้บริการเเก่ประชาชนทั่วไปเเละผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [ … ]

ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง.นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วเส้นผมของคนเรามีประมาณ 80,000 ถึง 1,200,000 เส้น งอกยาวขึ้นวันละประมาณ 0.35 มิลลิเมตรและมีอายุนาน 2 ถึง 6 ปี โดยปกติคนเราจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30 ถึง 50 เส้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดภาวะผมร่วง [ … ]

“โลมาอิรวดี” ทะเลสาบสงขลา 1 ใน 5 แหล่งโลมาน้ำจืดของโลกวิกฤตจากการสำรวจเหลือโลมาไม่เกิน 20 ตัว

โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Orcaella brevirostris) เป็นโลมาที่มีหัวกลม ลำตัวสีเทาหรือน้ำเงินเข้ม ความยาวประมาณ 178-274 เซนติเมตร ช่วงท้องมีสีเทาอ่อนกว่ามีครีบหลังเล็กๆ เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมปลายมน และครีบข้างที่กว้างและยาว น้ำหนักตัวจะอยู่ประมาณ 98-159 กิโลกรัม ตามข้อมูลบอกว่าเจอโลมาน้ำจืดชนิดนี้ครั้งแรกในแม่น้ำอิรวดี ประเทศเมียนม่า เลยเรียกว่า “โลมาอิรวดี” โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Orcaella brevirostris) เป็นโลมาที่มีหัวกลม ลำตัวสีเทาหรือน้ำเงินเข้ม ความยาวประมาณ [ … ]

อบจ.สงขลา รุกต่อโครงการ “ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ”

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 ที่ ห้องณทัพพ์รดา ชั้น 2 โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ผู้แทนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แทนหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ องค์กรชุมชน สื่อมวลชน และองค์กรภาคีเครือข่าย [ … ]

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อฟื้นฟูเยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวัน กลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการและผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วเกินกว่า 3 [ … ]

อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.อ. แนะเจ้าของควรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งสัตว์และคน

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-15 เม.ย.2565 ที่ผ่านมา มีรายงานว่าพบโรคพิษสุนัขบ้าทั่วประเทศจำนวน 17 ตัว พบในจังหวัดสงขลาจำนวน 5 ตัว และจากข้อมูลหลายปีที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งดำเนินการตามแนวทางการลดจำนวนพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง ดร.น.สพ.วิชญะ ทองตะโก อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ (Rabies) สามารถแพร่จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว วัว กระต่าย กระรอก ชูก้าไรเดอร์ หนู [ … ]

ม.อ. ขาดแคลนเลือดหนัก เลือดสำรองไม่เพียงพอ เชิญชวนผู้ที่มีความพร้อม ร่วมกันบริจาคเลือด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้หน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เกิดภาวะขาดแคลนเลือดอย่างหนักในรอบ 10 ปี ทำให้ปริมาณเลือดไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงปริมาณเลือดสำรองที่จะเก็บไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยฉุกเฉินก็ไม่เพียงพอเช่นกัน  ผศ. นพ.คณุตม์ จารุธรรมโสภณ หัวหน้าหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การบริจาคเลือดในช่วงนี้ ค่อนข้างจะทำได้ยาก เนื่องจากประชาชนทั่วไปติดเชื้อโควิด – 19 บางส่วนต้องกักตัวเนื่องจากคนในครอบครัวติดเชื้อ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลถือศีลอด และปิดเทอม ทำให้มีผู้บริจาคเลือดน้อย ซึ่งทางหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามแจ้งและติดต่อผู้บริจาครายเก่าที่ครบกำหนดแล้ว ให้มาบริจาคแต่ก็ยังประสบปัญหาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้ออยู่ จึงไม่สามารถมาบริจาคได้ และผู้ที่บริจาคไปแล้วบางส่วนยังไม่ครบกำหนดการบริจาคครั้งต่อไปที่ต้องทิ้งช่วงห่างกันประมาณ 3 [ … ]

อบจ.สงขลา จัดรับฟังความคิดเห็น “หอชมเมือง-สกายวอล์ค” เส้นทางแห่งการเรียนรู้ วิถีธรรมชาติเขาคอหงส์ สร้างแลนด์มาร์คใหม่สงขลา

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างหอชมเมืองและสกายวอล์ค เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรชุมชน และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมรับฟัง ที่ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความสำคัญทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุนของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับ 4 [ … ]

Hatyai Street Art ชูอัตลักษณ์เมืองหาดใหญ่ สู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เทศบาลนครหาดใหญ่ดำเนินการสร้างสรรค์ผลงานจิตกรรมฝาผนังในรูปแบบ 3 มิติ จำนวน 15 จุด สะท้อนถึงความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของหาดใหญ่ บริเวณกลางเมืองหาดใหญ่ (รอบๆวัดถาวรวราราม) และภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ หวังพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ชูอัตลักษณ์เมืองหาดใหญ่ สู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ Hatyai Street Art (เปิดเมืองท่องเที่ยว) ผสมผสานกับโครงการหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ ทุกคนเห็นชอบกับที่หาดใหญ่เสนอโครงการหาดใหญ่ไชน่าทาวน์ เป้าหมายหลักก็คือ กระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะมองว่าหาดใหญ่น่าจะมีแลนด์มาร์กที่สำคัญคล้ายที่เยาวราช มันทำให้เศรษฐกิจคึกคัก โดยเฉพาะเวลาชาวต่างชาติมาเที่ยวหาดใหญ่ ก็ได้มีถนนที่สามารถจับจ่ายซื้อขาย ในขณะเดียวกัน ก็เป็นที่ถ่ายรูปเช็คอิน เป็นแหล่งรวมอาหาร และที่สำคัญได้ตระหนักว่าเมืองหาดใหญ่พี่น้องคนจีนที่อพยพมาเป็นกำลังสำคัญในการก่อสร้างเมืองหาดใหญ่ [ … ]