Loading...

Month: May 2022

ม.สงขลานครินทร์ ร่วมจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อผลิตบุคลากรด้าน AI

ผศ.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มีความสำคัญและจำเป็นในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอย่างมากและทั่วโลกได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความพร้อมทางด้านนักวิจัย คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีงานวิจัยที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และเผยแพร่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการเทคโนโลยี พร้อมด้วยเครือมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก จึงทำให้มหาวิทยาลัยทั้ง 6 แห่งได้ร่วมลงนามความร่วมมือในจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ เพื่อร่วมกันจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย หลักสูตร A.I. Sandbox อีกทั้งมีการแบ่งปันทรัพยากรและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์ ตอบโจทย์และสอดคล้องต่อการขาดแคลนของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ม.สงขลานครินทร์ได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพิ่มความยืดหยุ่นและลดระยะเวลาการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาพร้อมปฏิบัติงาน ผ่านภารกิจที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดการผลิตกำลังคนด้าน [ … ]

ม.อ. ร่วมกับ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำหมันควบคุมประชากรลิง ในเขตพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ นำทีมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าทำการทำหมันลิง ในเขตที่พักหมู่บ้านเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากจังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ จำนวน 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 -29 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในการควบคุมประชากรลิงที่ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในเขตที่พักอาศัย [ … ]

นักวิจัย ม.อ. ผลิตไซรัป ไซเดอร์ ซอเบท์ ไวน์ ไวน์ไร้แอลกอฮอล์ จากน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเปลี่ยนของเหลือเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์

มะม่วงเบาแช่อิ่มสงขลาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาที่รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว กระบวนการผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มเหลือน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่และเหลือทิ้งจนอาจกลายเป็นมลภาวะ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมผวะผล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ม.อ.ได้นำโจทย์นี้เข้าสู่กระบวนการวิจัยหาทางเพิ่มมูลค่าจนได้เป็นไซรัป ไซเดอร์ ซอเบท์(ไอศกรีมไม่ใส่นม) ไวน์ และไวน์ไร้แอลกอฮอล์ในที่สุด . งานวิจัยเพิ่มมูลค่าน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานประสานงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม อ.ปุณณาณี เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมผู้ประกอบการมะม่วงเบาแช่อิ่มใช้น้ำแช่อิ่มซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วเททิ้ง แต่คณะวิจัยได้พัฒนาน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเป็นน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มพร้อมดื่ม โดยใช้กระบวนการเจือจางให้ความหวานพอดี เนื่องจากน้ำแช่อิ่มมะม่วงเบามีรสหวานจัด แต่การทำเจือจางไม่ทำให้กลิ่นรสมะม่วงเบาหายไปแต่อย่างใด หรืออาจทำกระบวนการคาร์บอเนตหรือการอัดแก๊สจะได้รสเปรี้ยวหวาน ซ่า สดชื่น ผลิตภัณฑ์ที่สองคือไซรัปมะม่วงเบา คือการนำน้ำมะม่วงเบาผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้น ระดับความหวาน 50 บริกซ์ [ … ]

สงขลายังไม่เจอปะการังฟอกขาว ศูนย์วิจัยฯ เฝ้าติดตามสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด

ปะการัง เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในพวกชีเลนเทอราดา (Coelenterata) กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเล และ แมงกะพรุน ต่างกันที่ปะการังจะสร้างหินปูนเป็นฐานแข็งแรง มีลักษณะเด่น คือ มีโพรงในลำตัว และมีเนื้อเยื้อ 2 ชั้น ในตัวปะการัง มีสาหร่ายเซลล์เดียวเรียกว่า ซูแซนเธอลี่ (Zooxanthellae) จำนวนมาก อาศัยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยจะทำหน้าที่สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร และสร้างสีสันให้แก่ปะการัง คุณ ราตรี สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่างกล่าวว่า สาเหตุการเกิดปะการังฟอกขาว มาจาก อุณหภูมิอากาศและน้ำทะเลสูงกว่า 32 [ … ]

ม.อ. ขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่องค์กร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล

ม.อ. ติดอาวุธทางปัญญา เดินหน้าพัฒนากำลังคนทุกสาขาอาชีพ มุ่งสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด ผ่าน “โครงการ พันธกิจ ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิด “โครงการพันธกิจ [ … ]

สิทธิบัตรทอง แจกผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป . ทั้งนี้สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่าย เป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล [ … ]

สงขลาพบผู้ป่วยมาลาเรียชนิดโนวไซ 18 ราย แพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน

คุณปฐมพร  พริกชู ผช.ผอ.สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่ต้นปี 2565 จังหวัดสงขลาพบผู้ป่วยไข้มาลาเรีย  45 ราย ไข้มาลาเรีย( Malaria) เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียมที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะ มี 5 ชนิด คือ Plasmodium Falciparum ( Pf ) Plasmodium Vivax ( Pv )  Plasmodium Malariae ( [ … ]

คณะแพทย์ วิศวะ เภสัช ม.อ.จับมือ บ.หาดทิพย์ ร่วมพัฒนาตู้กดยาโควิด บริการ 24 ชม.ลดข้อจำกัดร้านยาปิด เพิ่มความสะดวกเข้าถึงยา

คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ บ.หาดทิพย์ จำกัด(มหาชน ) พัฒนาตู้กดยาอัตโนมัติ”ล่วมยา ร่วมใจ ต้านภัยโควิด” บริการ 24 ชม.โดยมียาสามัญประจำบ้านครอบคลุมทั้งการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์วัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว ชุด ATK   เครื่องวัดไข้ ยาสามัญประจำบ้านรักษาตามอาการผู้ติดเชื้อโควิด โครงการนำร่องตู้อัตโนมัติ “ล่วมยา รวมใจ ผ่านภัย โควิด” ให้บริการเเก่ประชาชนทั่วไปเเละผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 [ … ]

ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เผยสาเหตุของภาวะผมร่วงเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ แต่ทุกสาเหตุสามารถรักษาได้ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาที่ถูกต้อง.นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โดยปกติแล้วเส้นผมของคนเรามีประมาณ 80,000 ถึง 1,200,000 เส้น งอกยาวขึ้นวันละประมาณ 0.35 มิลลิเมตรและมีอายุนาน 2 ถึง 6 ปี โดยปกติคนเราจะมีผมร่วงเป็นประจำทุกวัน แต่ไม่เกินวันละ 30 ถึง 50 เส้น ผมร่วงผิดปกติอาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ผู้ป่วยที่มีภาวะผมร่วงแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยสาเหตุของการเกิดภาวะผมร่วง [ … ]

“โลมาอิรวดี” ทะเลสาบสงขลา 1 ใน 5 แหล่งโลมาน้ำจืดของโลกวิกฤตจากการสำรวจเหลือโลมาไม่เกิน 20 ตัว

โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Orcaella brevirostris) เป็นโลมาที่มีหัวกลม ลำตัวสีเทาหรือน้ำเงินเข้ม ความยาวประมาณ 178-274 เซนติเมตร ช่วงท้องมีสีเทาอ่อนกว่ามีครีบหลังเล็กๆ เป็นรูปร่างสามเหลี่ยมปลายมน และครีบข้างที่กว้างและยาว น้ำหนักตัวจะอยู่ประมาณ 98-159 กิโลกรัม ตามข้อมูลบอกว่าเจอโลมาน้ำจืดชนิดนี้ครั้งแรกในแม่น้ำอิรวดี ประเทศเมียนม่า เลยเรียกว่า “โลมาอิรวดี” โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Orcaella brevirostris) เป็นโลมาที่มีหัวกลม ลำตัวสีเทาหรือน้ำเงินเข้ม ความยาวประมาณ [ … ]