Loading...

Month: November 2021

รู้จัก “โอไมครอน” (Omicron) จากรายงานของ WHO

“โอไมครอน” (Omicron) โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในวันที่ 26 พ.ย. 64 ที่ผ่านมา และล่าสุดได้ถูกจัดให้เป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดที่ 5 ที่ WHO จัดให้อยู่ในสายพันธุ์ที่ “น่ากังวล” (Variant of Concern หรือ VOC) ต่อจากสายพันธุ์อัลฟา, เบตา, แกมมา, เดลตา โดยกลุ่มที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านวิวัฒนาการของไวรัส SARS-CoV-2 (Technical [ … ]

มติที่ประชุม ศบค. ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน

มติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 26 พ.ย. 2564 ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 2564 – 31 ม.ค. 2565 และมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ โดยไม่มีจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้มหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดแล้ว ทำให้ทุกจังหวัดไม่มีเคอร์ฟิวหรือการห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด.ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณานจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุด เหลือ 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมยังมี 23 จังหวัดเท่าเดิม [ … ]

โรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรและสร้างรายได้แก่เกษตรกร

โรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศูนย์นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำสมุนไพรจากเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพรใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแปรรูปเป็นสารสกัดน้ำมันหอมระเหยพร้อมจำหน่ายให้แก่ภาคเอกชน อนาคตหวังพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมี่ยม น้ำมันนวดไพล สคลับไพล สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุง เป็นต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิต สนธิเมือง หัวหน้าโครงการศูนย์นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการทำงานระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรายได้ยกระดับคุณภาพให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริมในการปลูกสมุนไพร ได้แก่ ไพล และตะไคร้หอม จากนั้นทางโรงงานจะรับซื้อมาแปรรูปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย โดยโรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพที่ได้ต่อยอดจากโครงการสปาฮาลาล เบื้องต้นโรงงานมีความต้องการวัตถุดิบสมุนไพรประมาณวันละ 6 ตัน [ … ]

ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 1 ธ.ค. 64

• พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัดขอนแก่น จันทบุรี ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง ยะลา ระยอง สงขลา สตูล สระบุรี สระแก้ว สุราษฎร์ธานี • พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชัยนาท [ … ]

สงขลานครินทร์ ส่งมอบ University Malaysia Terengganu เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้าน STEM ครั้งที่ 3

ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กล่าวปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้และแนวคิดผ่านการปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง ทำให้การประชุมวิชาการ The 2nd SEA-STEM 2021 (Southeast Asia – Science, [ … ]

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีปฏิทินการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนี้ 1 ธันวาคม [ … ]

ม.อ. ถอดบทเรียน รับมือวิกฤตโควิด-19 ภาคใต้ตอนบน เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไปด้วยกัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/psuconnext/เพื่อร่วมหาวิธีรับมือโควิด-19 ในจังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยระดมสมอง สาธารณสุขจังหวัด หอการค้า นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีบทบาทรับมือ และร่วมฟื้นฟู เพื่อนำร่องการท่องเที่ยว และเป็นการเรียนรู้จากต้นแบบ สมุยพลัสโมเดล เพื่อถ่ายทอดบทเรียน นำไปสู่ความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชุมชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม สู่ความสำเร็จ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผู้ร่วมเสวนา [ … ]

สงขลานครินทร์ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ สร้างความร่วมมือเครือข่าย IMT-GT UNINET

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd SEA-STEM 2021 ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง หรือ virtual conference โดยผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ถ่ายทอดสดผ่านเพจ @EILAPSU รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ [ … ]

17 นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ได้รับการอ้างอิงวิจัยสูงที่สุด Top2% ของโลก ปี 2021

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับใน “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2021 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน คิดจากข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus ตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี [ … ]

เรือ ดิ บลู ดอลฟิน ประกาศอัตราค่าโดยสารเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ สัตหีบ-สงขลา

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 ทางเพจ The Seahorse Ferry ประกาศอัตราค่าโดยสารเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ สัตหีบ-สงขลา โดยเรือ ดิ บลู ดอลฟิน มีห้องพักทั้งหมด 15 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องพัก 5 ประเภท ได้แก่ • ห้องพรีเมียร์ (Premier) • ห้องสูท (Suite) • เฟิร์สคลาส (First [ … ]