Loading...

เตรียมพบกับงาน Hatyai Food Festival 2022

 ชาวหาดใหญ่ เตรียมพบกับงาน Hatyai Food Festival 2022 เทศกาลฉื่อฉางเส้นทางวัฒนธรรมนครหาดใหญ่ มาชิล ชิม ช้อป ของอร่อยเจ้าดังเมืองหาดใหญ่ กินเพลินกับ Street food มากกว่า 100 ร้านค้า สนุกกับจุดถ่ายรูป Street Art ชมความงามวัดฉื่อฉาง มันส์กับการแสดงของศิลปินและกิจกรรมบนเวทีมากมาย งานเริ่มตั้งแต่วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนศุภสารรังสรรค์(หน้าวัดฉื่อฉาง)

สงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนากำลังคนสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เน้นการพัฒนากําลังคนทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพันธกิจ “ม.อ. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งาน [ … ]

วารสารโรคติดต่อระดับโลก ตีพิมพ์งานวิจัยคณะแพทย์ ม.อ. ยืนยันสมมุติฐานที่ว่า โควิดติดจากแมวสู่คนได้ แต่โอกาสน้อยมาก

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยืนยันการศึกษาวิจัย เชื้อโควิดสามารถติดจากแมวสู่คนได้ แต่โอกาสน้อยมาก ย้ำอย่าให้เป็นสาเหตุของการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงป่วย  จากการที่วารสารโรคติดต่อระดับโลก “อิเมอร์จิ้ง อินเฟ็คเชียส ดีซิส” Emerging Infections Diseases ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ หรือ ซีดีซี ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 และนิวยอร์ค ไทมส์ สื่อชื่อดัง ของสหรัฐอเมริกา นำเสนอรายงานผลการศึกษาดังกล่าว ว่าน่าจะเป็นรายแรกของโลกที่พบการติดเชื้อโควิด-19 จากแมวสู่คนได้ เมื่อวันที่ [ … ]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร 1,844 อัตรา ปฎิบัติงาน 200 ตำบล ในโครงการ U2T

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครจำนวน 1,844 อัตรา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อปฏิบัติงาน ณ 200 ตำบล ภายใต้กำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บูรณาการโครงการฯ 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต [ … ]

สงขลานครินทร์ เดินหน้าขับเคลื่อน PSUx ด้วย Digital Transformation

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน จัดการประชุม “การขับเคลื่อน PSUx ด้วย Digital Transformation” เพื่อสื่อสารภาพที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยในอนาคต รวมถึงสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโดย Digital Transformation ทำให้ทุกคนมีความเข้าใจแนวคิด เป้าหมาย และทิศทางที่จะเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในกระบวนการทำงาน รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วนการดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในมหาวิทยาลัย จากกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) [ … ]

สงขลานครินทร์ ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online)

การประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference (Online) ภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ในวันที่สอง ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 โดย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดประชุมวิชาการฯ กล่าวปิดการประชุม [ … ]

“เบญญาแพ็ตช์ นวัตกรรมแผ่นปิดแผล”ผลงานต่อยอดนวัตกรรมแผ่นแปะป้องกันการกดทับจากยางพาราและตำรับยาปูดเบญกานี

เบญญาแพ็ตช์ แผ่นปิดแผลจากยางพาราและตำรับยาปูดเบญกานีของดร.สุภากิจ เภาเสนและ น.ส.สุทธิวรรณ วุ่นหนู คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เป็นงานวิจัยต่อยอดจากนวัตกรรม 2 ชิ้นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือแผ่นแปะป้องกันการกดทับจากยางพารา และงานวิจัยตำรับยาสมุนไพรจากปูดเบญกานี เพราะแนวคิดต้องการนำตำรับยาไทยที่มีฤทธิ์ช่วยสมานแผล ร่วมกับแผ่นแปะยางพาราที่มีประสิทธิภาพสูงการดูดซับของเหลว  ดร.สุภากิจและคุณสุทธิวรรณ ให้ข้อมูลว่า แผ่นแปะยางพารามีรูพรุนสามารถดูดซับของเหลว ส่วนตัวยาสมุนไพรปูดเบญกานีช่วยรักษาแผล ซึ่งตามท้องตลาดจะขายแผ่นแปะหรือแผ่นปิดแผลซึ่งไม่ได้เติมย่าฆ่าเชื้อ แต่เบญญาแพ็ตช์ช่วยปิดแผลและช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วย เช่นการช่วยรักษาแผลของผู้ป่วยเบาหวาน แผ่นแปะจะดูดของเหลวและปลดปล่อยยาทำให้แผลหายและสมานเร็วหรือการช่วยรักษาแผลกดทับ ซึ่งเบญญาแพ็ตช์มีชั้นหนานุ่มช่วยรักษาแผลกดทับของผู้ป่วยได้ดี และยังกำหนดขนาดให้สอดคล้องกับขนาดผู้ป่วยได้ด้วย ดร.สุภากิจและคุณสุทธิวรรณ ยังให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบระหว่างแผ่นแปะยางพาราที่ใส่ตำรับยากับไม่ได้ใส่ปรากฎว่า แผ่นแปะที่ใส่ตำรับยาปูดเบญกานีมีสารบางตัวที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวดีกว่าแผ่นที่ไม่ได้ใส่ ทีมวิจัยมีแผนอนาคตว่าอยากผลิตแผ่นแปะสิว หรือรูปแบบตัวยาให้เป็นเจลหรือครีม ซึ่งเหมาะกับแผลที่เป็นโพรงหรือรู [ … ]

ม.อ.เปิดเทอม 27 มิ.ย.65 คงมาตรการต่อเนื่องช่วยเหลือนศ.ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและกลุ่มเปราะบาง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดเปิดเทอมใหม่ 27 มิถุนายน 2565 รูปแบบการเรียนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เรียนที่มหาวิทยาลัย100 เปอร์เซ็นต์ ผศ.สุพจน์  โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เตรียมพร้อมรับนักศึกษาใหม่ทั้งเรื่องหอพัก งานให้บริการ หรือร้านอาหารตามโรงอาหารต่างๆที่จะกลับมาเปิดเป็นปกติ หลังจากก่อนนี้เปิดแค่บางส่วนเพราะนักศึกษาเรียนออนไลน์ โดยนักศึกษาปี 1 จะเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.คาดว่าจะหนาแน่นวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 18-19 มิ.ย. 2565 ส่วนรุ่นพี่ปีอื่นเริ่มทยอยเข้าหอพักตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย.เป็นต้นไป ด้านมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินการต่อเนื่องมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งเมื่อเดือนเม.ย. ม.อ.สำรวจข้อมูลจากนักศึกษาว่าผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากโควิดหรือไม่ [ … ]

“กลุ่มยุวเกษตรกร” ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง จ.สงขลา ผลงานเด่นระดับชาติ ยกระดับคุณภาพนักเรียนด้วยวิถีเกษตร

“กลุ่มยุวเกษตรกร” ร.ร.บ้านคลองนกกระทุง จ.สงขลา ผลงานเด่นระดับชาติ ยกระดับคุณภาพนักเรียน ประชากร ร้อยละ 60 ของประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนดแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตรโดยการส่งเสริมการกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็น“กลุ่มยุวเกษตรกร” ขึ้นทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาทุกตำบลทั่วประเทศ ให้เด็กและเยาวชนร่วมกันเรียนรู้การปฏิบัติจริงกับอาชีพด้านเกษตรกรรม เตรียมพร้อมเป็นเกษตรกร หวังผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของประเทศ “กลุ่มยุวเกษตรกร” โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฏร์อุทิศ 2) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการใช้กิจกรรมการทำเกษตรพัฒนานักเรียน สร้างอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน  อาจารย์สมสุข เพชรกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ในรายการแลบ้านแลเมืองว่า [ … ]

ไฟน์โรบัสต้า (กาแฟพิเศษคุณภาพสูง) คือโอกาสของเกษตรกร คณะทรัพย์ ม.อ. พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกกาแฟ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรรายงานว่าปี 2562 ไทยส่งออกเมล็ดดิบกาแฟ 383.33 ตัน มูลค่า 84.33 ล้านบาท เมล็ดกาแฟคั่ว 145.48 ตัน มูลค่า 40.17 ล้านบาท และกาแฟสำเร็จรูป 2,666.70 ตัน มูลค่า 574.40 ล้านบาท  ข้อมูลปี 2562/63 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกกาแฟ  214,294 ไร่ ผลผลิต 18,598 ตัน แยกเป็นพันธุ์อะราบิกา 87,159 [ … ]