Loading...

Month: March 2022

สธ. เผย ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ป้องกัน “โอมิครอน” ได้สูงขึ้น แนะ ปชช. ฉีดหลังครบ 3 เดือนทุกสูตร

กระทรวงสาธารณสุข เผยประสิทธิผลวัคซีนโควิด 19 จากการใช้จริงในจังหวัดเชียงใหม่ พบฉีด 2 เข็มป้องกันติดโอมิครอนไม่ได้ แต่ยังป้องกันเสียชีวิตได้สูง ฉีดเข็ม 3 ป้องกันติดเชื้อ 45-68% ป้องกันเสียชีวิตสูง 98% ส่วนเข็ม 4 ป้องกันติดเชื้อสูง 82% ยังไม่พบการเสียชีวิต เร่งจัดบริการฉีดเข็มกระตุ้นผู้สูงอายุให้ได้ 70% ก่อนสงกรานต์ พร้อมปรับแนวทางฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเข็ม 3 ได้หลังฉีด 2 เข็มครบ 3 เดือน ในทุกสูตร ส่วนเข็ม 4 ให้เว้น 4 เดือน อายุ 12-17 ปี รับเข็ม 3 ระยะห่าง 4-6 เดือน ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และนพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค แถลงข่าวประสิทธิผลวัคซีนจากการใช้จริงในการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน และแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข นพ.เฉวตสรรกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด 19 ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าใกล้ 80% ฉีดเข็มสองตามมาเกิน 72% แล้ว แต่ฉีดเข็มสามได้ประมาณ 33% ซึ่งข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 มีนาคม 2565 จำนวน 2,464 ราย อายุเฉลี่ย 73 ปี อายุน้อยสุด 3 เดือน อายุมากสุด 107 ปี มีหญิงตั้งครรภ์ 2 ราย มีโรคประจำตัว 2,135 ราย [ … ]

สงขลานครินทร์ ลงนาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) นำโดย นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65 ณ ห้องประชุมอินทนิล (301) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม [ … ]

ยกระดับพืชอัตลักษณ์ภาคใต้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ.) กล่าวว่า ภาคใต้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มีทั้งความโดดเด่นและมีคุณประโยชน์หลากหลาย สำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 ในพื้นที่ภาคใต่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน จากการทำงานร่วมกันระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการสำรวจพืชอัตลักษณ์ประจำของแต่ละจังหวัดและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการพัฒนาพืชอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย ได้แก่ 1. จังหวัดระนอง คือ กาแฟโรบัสต้าและมะม่วงหิมพานต์ เดิมจังหวัดระนองปลูกและคั่วกาแฟค่อนข้างเยอะ ทำให้มีเปลือกหุ้มเมล็ดกาแฟและดอกกาแฟเป็นวัตถุดิบเหลือใช้ ผศ.ดร.ก่องกาญจน์ [ … ]

ม.อ. ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เพื่อเปิดพื้นที่หลังการบูรณะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีพิธีบวงสรวงสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 10.00 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เพื่อเปิดพื้นที่พระราชานุสาวรีย์ฯ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายหลังเสร็จสิ้นการบูรณะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก  ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าฯ และประชาชน เข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันและเวลาดังกล่าว แหล่งข้อมูล : [ … ]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จับมือ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรม เพื่อยกระดับการสืบสวนสอบสวน

 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร พร้อมด้วย ผศ. ดร.อภิชัย พลชัย และทีมวิจัยจากศูนย์นวัตกรรมและบริการนิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมกับ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 พัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในงานสืบสวนสอบสวน โดยทางคณะวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมปฎิบัติเรื่องการเตรียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจล และการใช้อุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน 9 ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย และส่งมอบพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์แบบเจลชนิดต่างๆ และอุปกรณ์เก็บกู้เลขหมายจำนวน 3 [ … ]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Hat Yai Learning Fair 2022 “พิพิธภัณฑ์ฯสัญจร ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Hat Yai Learning Fair 2022 “พิพิธภัณฑ์ฯสัญจร ตอนมหัศจรรย์ธรรมชาติ ” จัดโดย PSU Museum กิจกรรมภายในบูธมีมากมาย อาทิเช่น • อุโมงมหัศจรรย์ (ไดโนเสาร์ แพลงก์ตอน ฯลฯ) • ตัวอย่างสัตว์สตัฟฟ์ • กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพการ์ตูน • สตัฟฟ์ผีเสื้อ สตัฟฟ์ปู • เรื่องเล่าจากนักวิจัยที่ไม่เหมือนใคร มีที่นี่ที่เดียวในงานนี้เท่านั้น [ … ]

นายกสภา ม.อ. มองอนาคตการศึกษาต้องเรียนรู้ได้ทุกทิศทาง ตลอดเวลาและตลอดชีวิต

ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปาฐกถาหัวข้อ “ม.อ. สู่อนาคต” ในการจัดกิจกรรมโครงการสมัชชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตให้ไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างยั่งยืน และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ส่วนงานบุคลากร เกี่ยวกับทิศทางแนวคิด นโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อจะเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไปในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ 2566 – 2570 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โดยให้มหาวิทยาลัยเตรียมการสำหรับรองรับสำหรับการศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกทิศทางทุกเวลา โดยไม่ยึดถือความคิดแบบเดิมเพราะอาจยากต่อการเปลี่ยนแปลง นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [ … ]

สงขลานครินทร์ และ แม่ฟ้าหลวง สานต่อความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเหนือ-ใต้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ. ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รศ. ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้งสองมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ [ … ]

สงขลานครินทร์ มอบโล่เกียรติยศแก่นักกิจกรรมตัวอย่าง ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักกิจกรรมตัวอย่างและโครงการดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและเสริมกำลังใจแก่นักศึกษาในการทำกิจกรรม ในโครงการเวทีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องภูมิปัญญศิลป์ อาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศ ผศ. สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา [ … ]

มาตรการป้องกันโควิดช่วงสงกรานต์

• ก่อนสงกรานต์เช็คให้ชัวร์กลุ่ม 608 ที่บ้านฉีดเข็มกระตุ้นแล้วเช็คตัวเองก่อนกลับบ้าน หากมีอาการหรือมีความเสี่ยง ให้งดเดินทางตรวจ ATK ก่อนเดินทาง 72 ชม. ผู้จัดงาน ลงทะเบียน TSC2+ และ COVID Free Settingขออนุญาตก่อนจัดงานห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขณะเดินทาง • ระหว่างเทศกาลสงกรานต์จัดงานตามประเพณี ไม่สัมผัสกันโดยตรงกำหนดช่องทางเข้า-ออก จุดคัดกรองสวมหน้ากากตลอดเวลาห้ามปาร์ตี้โฟม ห้ามประแป้ง ห้ามดื่ม-ขายแอลกอฮอล์ในครอบครัว งดทานอาหารร่วมกันเป็นเวลานาน • หลังสงกรานต์สังเกตอาการตัวเอง 7 วัน งดพบปะผู้คนWFH ตามความเหมาะสม แจ้งเบาะแส โทร. : [ … ]