Loading...

Month: January 2022

กรมการแพทย์เตือน การฝังทรายบำบัดผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตเสี่ยงอันตราย

กรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยาเผย การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลงเหลือมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด.นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอาจจะมีปัญหาในการประกอบกิจวัตรประจำวัน เช่น การเคลื่อนไหวร่างกาย การรับประทานอาหาร การเดิน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย และจากความเชื่อที่ประชาชนนำผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตไปฝังทรายแล้วอาการดีขึ้น ในทางการแพทย์ไม่พบการเปลี่ยนแปลงหรือพบว่ามีผลต่อการไหลเวียนโลหิตจากการฝังตัวในทราย และอาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอีกด้วย โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ การให้การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด.นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่โรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตหลงเหลืออยู่ ไม่ควรฝังตัวในทราย เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ซึ่งการฝังทรายไม่มีผลต่อระบบการไหลเวียนของร่างกาย [ … ]

หาดทิพย์ มอบทุนการศึกษาราฟาเอล กุยดิ แก่นักศึกษา ม.อ.

ผู้บริหารบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณพุทธพร ราชปรีชา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ทรัพยากรบุคคล) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ทุน โดยมอบทุนการศึกษาเป็นรายปี จนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี รวมเป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. สุพจน์ [ … ]

คณะพยาบาล ม.อ. พัฒนาแอปฯ iMedCare ระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน คว้ารางวัล Decentralized Award

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา พัฒนาแอปพลิเคชัน “iMedCare” ระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะพึ่งพิงที่บ้าน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลผู้ป่วย ได้รับรางวัล Decentralized Award จากกิจกรรม Digital NCDs Pitching ในงาน Health Tech Thailand 2021 ผศ. ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย นักวิจัยสมาชิกทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน iMedCare เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน iMedCare ได้รับรางวัล Decentralized [ … ]

อธิการบดี ม.อ. ต้อนรับ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 แหล่งข้อมูล : Prince [ … ]

กรมอนามัย แนะกลุ่มเปราะบางกักตัว Home Isolation ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อโควิดหลังเทศกาลปีใหม่เป็นต้นมาในทุกกลุ่มอายุ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์ แม้สัดส่วนของผู้สูงอายุในการติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้สูงมากนัก แต่กลุ่มเปราะบางยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูง เพราะมีโอกาสติดเชื้อจากคนใกล้ชิด หากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ผลตรวจ ATK เป็นบวก จะเข้าเกณฑ์เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการดูแลรักษาที่บ้าน Home Isolation (HI) หรือที่จุดบริการในชุมชน Community Isolation (CI) การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเป็น Home Isolation (HI) ให้ปฏิบัติดังนี้ 1) จัดห้องพักให้โปร่ง [ … ]

โมเดล “หนึ่งบ้าน หนึ่งโรงพยาบาล” ปฐมพยาบาลทางใจ ดูแลเด็กสูญเสียผู้ปกครองจากโควิด

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นมาตรการที่รัฐบาลให้ความสําคัญ เพื่อลดผลกระทบระยะยาวต่อเด็กและเยาวชน การช่วยเหลือจะช่วยเกื้อหนุนให้เด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียสามารถกลับมาใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ กรมสุขภาพจิตและกรมกิจการเด็กและเยาวชนจึงได้ร่วมมือกันพัฒนาโมเดล “หนึ่งบ้าน หนึ่งโรงพยาบาล (One House One Hospital)” เพื่อประสานความร่วมมือ ในการดูแลทางสังคมและจิตใจระหว่างบ้านพักเด็กและครอบครัวและโรงพยาบาลในทุกจังหวัด เป็นช่องทางสำคัญที่จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วและเป็นหนึ่งเดียวในการดูแลช่วยเหลือปัญหาด้านจิตสังคมในเด็กและเยาวชน” นับตั้งแต่เริ่มขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 มีเด็กที่สูญเสียผู้ปกครองจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 391 คน สามารถติดตามดูแล ให้การปฐมพยาบาลทางใจได้ 246 คน คิดเป็นร้อยละ 63 [ … ]

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน “กินมงคล ไหว้มงคล เที่ยวมงคล”

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน “ กินมงคล ไหว้มงคล เที่ยวมงคล ” ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ.65 โดยมีพิธีเปิดวันที่ 1 ก.พ.65 เวลา 17.30 น. บริเวณส่วนหย่อมศุภสารรังสรรค์ มีกิจกรรมดังนี้ • ขอพรเทพเจ้าจาก 9 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ วันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ.2565 • การแสดงคณะสิงโต มังกร [ … ]

พิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อปิดพื้นที่และบูรณะพระราชานุสาวรีย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ เนื่องจากจะมีการปิดพื้นที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ เพื่อดำเนินการบูรณะ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ 25 มกราคม เป็นต้นไป โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ประดิษฐานไว้ในทุกวิทยาเขต เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ เป็นสิริมงคล และเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสียสละและทรงมุ่งมั่นบําเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์สังคมส่วนรวม สำหรับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนกที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นพระรูปหล่อโลหะขนาดเท่าครึ่งของพระองค์จริง ฉลองพระองค์ชุดสากล พระหัตถ์ทั้ง 2 [ … ]

สงขลานครินทร์ ร่วมลงนามเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ก้าวสู่ “ฮับด้านศูนย์ทดสอบ” ระดับอาเซียน

ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network: TSEN) ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ผ่านเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) รวม 21 หน่วยงาน จัดโดยศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ณ ห้อง Grand Hall [ … ]

สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.อ. เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA AR) สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ จำนวน 2 รอบ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการอบรม บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตัวอย่างกรณีศึกษา รวมทั้งลงพื้นที่ปฎิบัติ [ … ]