Loading...
Uncategorized

สบ.มอ. จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2563

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งเสนอแผนงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  และมีมติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 4.50%


ปัจจุบันสหกรณ์เปิดรับสมัครสมาชิกที่เป็นบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.อ. ที่มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการ/ซื้อสินค้าของสหกรณ์  สมัครเป็นสมาชิกได้ สำหรับธุรกิจด้านการเงินที่ให้บริการแก่สมาชิก ประกอบด้วย

·      เงินฝากประเภทต่างๆ ในอัตราดอกเบี้ย 1.00% – 3.80%

·      สินเชื่อเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อการเคหะ เพื่อการลงทุน ฯลฯ มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วงนี้

 

การบริหารกิจการหอพักนักศึกษาในกำกับฯ ทั้ง 5 วิทยาเขต ปีที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตในหอพัก เพื่อรองรับการเรียนรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษา และสนับสนุนการลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาจากสถานการณ์ Covid-19


ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สหกรณ์บริการมอ. ได้ร่วมมือกับบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สร้างแชทบอท สหกรณ์บริการ มอ.”  บนแอพพลิเคชั่น OneChat เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการ ให้แก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจ


สนใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ /สอบถามเงินฝากและสินเชื่อ โทร.074-282310 หรือ 074-282314   

Share :