Loading...
Uncategorized

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัคร 1,844 อัตรา ปฎิบัติงาน 200 ตำบล ในโครงการ U2T

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตามแนวทางการพัฒนาที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลเเบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเปิดรับสมัครจำนวน 1,844 อัตรา ระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อปฏิบัติงาน ณ 200 ตำบล ภายใต้กำกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บูรณาการโครงการฯ 5 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง และวิทยาเขตสุราษฎ์ธานี ในตำเเหน่งงาน ดังนี้
 
  1. บัณฑิตจบใหม่ (ไม่เกิน 5 ปี) จำนวน 922 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
  2. ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 922 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
    ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ : ระบบรับสมัคร https://u2tbcg.com/  วิธีการลงทะเบียน https://youtu.be/2sztfdy54oI หรือสแกนคิวอาร์โค้ด โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 มิถุนายน 2565
Share :