Loading...
Uncategorized

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ‘พืชกัญชา’ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 นับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 มีผลบังคับใช้ ‘พืชกัญชา’ ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
.
ผลทางกฎหมายจากการที่พืชกัญชาไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนี้
.
1. ผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี หรือจำเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาดังกล่าวพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด

2. สิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 วงเล็บ 5 (ก็คือกรณีมีกฎหมายออกใช้ภายหลัง การกระทำผิดนั้น ให้ยกเลิกความผิดไป)

3. ยกเลิกการฝากขัง ปล่อยตัวผู้ต้องหา หรือตรวจคืนหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว (ถ้ามี) หรือหากคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ก็ต้องพิพากษายกฟ้อง

4. คดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว จำเลยที่ได้รับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง อาทิ หากจำเลยอยู่ระหว่างการถูกกักขังแทนค่าปรับ ศาลก็ต้องปล่อยตัว หากอยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ ก็ต้องยกเลิกการคุมความประพฤติ

5 ไม่อาจนำคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกัญชาซึ่งศาลเคยมีพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุกจำเลยในคดีก่อนมาเป็นเหตุเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือไม่รอการลงโทษในคดีหลังได้

6. พืชกัญชาไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 อีกต่อไป จึงมิใช่ทรัพย์สินที่ต้องริบ
.
✅ สิ่งที่ทำได้-ไม่ได้หลัง “ปลดล็อกกัญชา”
คือ ใม่ใช่การใช้ได้แบบ “กัญชาเสรี” จึงต้องมีการควบคุม กำกับการใช้ โดยยก(ร่าง) พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ขึ้นมาเพื่อควบคุม โดยหลักๆ จะมีการควบคุมในเรื่องการปลูก สกัด ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ รวมถึงการใช้ในเชิงนันทนาการที่รวมถึงการเสพ

✅ ปลูกกัญชา แยกเป็น 1.ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ต้องมีการจดแจ้ง และ 2.การปลูกในเชิงต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)

✅ สกัด-แปรรูป ต้องได้รับอนุญาตจาก อย.
การขาย ส่งออก นำเข้า ต้องขออนุญาตจาก อย. และห้ามขายกัญชา กัญชง เพื่อการนำไปบริโภคคือ กิน เคี้ยว ดื่ม อม หรือนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร และบุคคลตามที่รมว.สาธารณสุขประกาศกำหนด

✅ การโฆษณา ห้ามไม่ให้มีการโฆษณา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต คือ อย.

และในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้พืชกัญชา-กัญชง จะพ้นจากยาเสพติด ทุกคนสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” โดยแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 นี้ โดยรองรับทั้ง iOS และ Android โดยทาง สายด่วน อย. ได้แจ้งว่าจะให้ผู้ที่ต้องการปลูกจดแจ้งก่อนและจะมีพรบ. อื่นๆตามมาภายหลัง

Share :