Loading...
Uncategorized

ม.อ. ร่วมกับ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำหมันควบคุมประชากรลิง ในเขตพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่

ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ นำทีมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าทำการทำหมันลิง ในเขตที่พักหมู่บ้านเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ จากจังหวัดสงขลา และจังหวัดกระบี่ จำนวน 30 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 24 -29 พฤษภาคม 2565 เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในการควบคุมประชากรลิงที่ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในเขตที่พักอาศัย ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขั้นตอนดำเนินการ โดยใช้อาหารล่อให้ลิงเข้ามาในกรงขนาดใหญ่ และนำลิงมาทำหมัน พร้อมทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ว่าได้ทำหมันเรียบร้อยแล้ว โดยมีรหัสหมายเลขสถานที่จับได้ และลำดับของลิงที่ทำหมัน ลิงเพศผู้ทำหมันด้วยการตัดท่อน้ำเชื้อ ส่วนลิงเพศเมียทำหมันด้วยการตัดท่อรังไข่ รวมจำนวน 200 ตัว เพื่อแก้ปัญหาการรบกวนจากลิง ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น โดยลิงแต่ละตัวจะสามารถมีลูกได้ปีละ 2 ตัว หากปล่อยไปตามธรรมชาติ ลิง 100 ตัว จะสามารถเพิ่มจำนวนเป็น 300 ตัว ภายใน 1 ปี หากไม่ได้ทำหมัน
 ทั้งนี้ ลิงที่ตั้งท้อง ลิงที่มีลูกที่หน้าท้อง (ลิงแม่ลูกอ่อน) และลิงที่น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม แสดงว่าอายุยังน้อย ก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติ
 พร้อมกันนี้ ได้มีการเจาะเลือดลิงทุกตัวเพื่อตรวจหาเชื้อโรคมาลาเรีย เพื่อควบคุมโรคติดต่อ รวมทั้งเพื่อให้คลายวิตกเรื่องโรคฝีดาษลิงที่พบในต่างประเทศอีกด้วย
Share :