Loading...
Uncategorized

นักวิจัย ม.อ. ผลิตไซรัป ไซเดอร์ ซอเบท์ ไวน์ ไวน์ไร้แอลกอฮอล์ จากน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเปลี่ยนของเหลือเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์

มะม่วงเบาแช่อิ่มสงขลาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปมะม่วงเบาที่รสชาติอร่อย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว กระบวนการผลิตมะม่วงเบาแช่อิ่มเหลือน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มที่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่และเหลือทิ้งจนอาจกลายเป็นมลภาวะ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมผวะผล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร ม.อ.ได้นำโจทย์นี้เข้าสู่กระบวนการวิจัยหาทางเพิ่มมูลค่าจนได้เป็นไซรัป ไซเดอร์ ซอเบท์(ไอศกรีมไม่ใส่นม) ไวน์ และไวน์ไร้แอลกอฮอล์ในที่สุด
.
งานวิจัยเพิ่มมูลค่าน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ม.สงขลานครินทร์ สำนักงานประสานงานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม อ.ปุณณาณี เล่าให้ฟังว่า แต่เดิมผู้ประกอบการมะม่วงเบาแช่อิ่มใช้น้ำแช่อิ่มซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งแล้วเททิ้ง แต่คณะวิจัยได้พัฒนาน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มเป็นน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มพร้อมดื่ม โดยใช้กระบวนการเจือจางให้ความหวานพอดี เนื่องจากน้ำแช่อิ่มมะม่วงเบามีรสหวานจัด แต่การทำเจือจางไม่ทำให้กลิ่นรสมะม่วงเบาหายไปแต่อย่างใด หรืออาจทำกระบวนการคาร์บอเนตหรือการอัดแก๊สจะได้รสเปรี้ยวหวาน ซ่า สดชื่น ผลิตภัณฑ์ที่สองคือไซรัปมะม่วงเบา คือการนำน้ำมะม่วงเบาผ่านกระบวนการทำให้เข้มข้น ระดับความหวาน 50 บริกซ์ ได้ไซรัปเป็นท็อปปิ้งคล้ายคาราเมลหรือช็อกโกแลตราดบนไอศครีม หรือใช้เป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นสำหรับน้ำผลไม้ปั่น น้ำค็อกเทลก็ได้ และสามารถเจือจางไซรัปผลิตเป็นน้ำมะม่วงเบาขายนอกฤดูกาลได้
.
ผลิตภัณฑ์ถัดไปคือ “ไซเดอร์” โดยใช้กระบวนการฆ่าเชื้อลดปริมาณเชื้อที่ไม่ต้องการ แล้วหมักน้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มด้วยยีสต์ จนเกิดแอลกอฮอล์ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ หรือ 8 เปอร์เซ็นต์ รสชาติไซเดอร์หวานกว่าเบียร์ มีกลิ่นรสมะม่วงเบา ส่วนไวน์จะหมักนานกว่าไซเดอร์ ระดับแอลกอฮอล์ที่ 8-15 หรืออาจถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ถ้าจะผลิตไวน์ไร้แอลกอฮอล์ต้องเติมสารจับกลิ่นรสแล้วระเหยแอลกอฮอล์ออก แต่รสชาติยังคงเดิม ส่วนซอเบท์หรือไอศกรีมไม่ใส่นมไม่ต้องเข้ากระบวนการหมัก ใช้น้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มทำไอศกรีมได้เลย ปั่นให้เนื้อละเอียดเนียน เติมสารทำไอศกรีม กลิ่นเหมือนมะม่วงเบาแช่อิ่ม หวานละมุน หรือจะเติมเนื้อมะม่วงเบาแช่อิ่มด้วยก็อร่อยขึ้น
.
อ.ปุณณาณี กล่าวอีกว่า “โครงงานวิจัยเพิ่มมูลค่ามะม่วงเบาแช่อิ่มมีกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นน้ำมะม่วงเบา น้ำมะม่วงเบาแช่อิ่มพร้อมดื่ม ไซเดอร์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ไวน์มะม่วงเบาแช่อิ่ม ไวน์เข้มข้น ไวน์ไร้แอลกอฮอล์ น้ำส้มสายชู ซอเบท์ ซอเบท์มะม่วงเบา ซอเบท์มะม่วงเบาน้ำปลาหวาน ซอเบท์มะม่วงสุก ซอเบท์มะม่วงเบาแช่อิ่ม แยมมะม่วงเบาแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยให้กลุ่มวิสาหกิจหรือเอกชนที่สนใจ”

Share :